Edelstenen

Edelstenen zijn ontstaan toen de aarde werd gevormd en ze zijn zich blijven ontwikkelen. Edelstenen zijn het DNA van de aarde, een chemische afdruk van de evolutie. Het zijn mini-opslagplaatsen die verslag doen van de reeds miljoenen jaren durende ontwikkeling van de aarde en die het onuitwisbare geheugen bevatten van de grote krachten waardoor ze zijn gevormd. Sommige hebben onder grote druk gestaan, andere zijn in ruimten diep in de aarde gegroeid, waar andere zijn in lagen ontstaan, en nog weer andere zijn in vorm gedruppeld. Dat alles beïnvloedt hun eigenschappen en wijze van functioneren.

De kennis van de energie die edelstenen bezitten kent een lange traditie en wordt vandaag de dag nog steeds door meerdere natuurvolken doorgegeven aan nieuwe generaties.
Zo vond deze wetenschap de weg terug in onze moderne wereld en ervaart in toenemende mate een zekere acceptatie. Edelstenen bezitten een samengeperste energie. Zij beïnvloeden ons door hun trillingen en kleur. Zij versterken onze aura en activeren onze inwendige balans. Edelstenen werken met hun positieve eigenschappen op de meest uiteenlopende fysische en psychische onregelmatigheden.
De oudste berichten over de helende werking van edelstenen treffen wij aan bij de Babyloniërs. Zij konden edelsteenmedicamenten in de vorm van elixers, poeders en pasta’s samenstellen.

De meest eenvoudige methode is het dragen van een edelsteen op het lichaam onafhankelijk van de pijn of de plaats op het lichaam. Deze toepassing wordt meestal enkele dagen of weken geadviseerd. Stenen kunnen ook op bepaalde plaatsen op het lichaam worden gelegd. Denk hierbij aan pijnlijke plaatsen of waar een disbalans is. Ze kunnen op de chakra’s of meridiaanpunten gelegd worden.

Net als alle natuur geneesmethoden is ook de edelsteentherapie een ondersteunende therapie. Holistisch helen en het levenscomfort verhogen d.m.v. balance te creëren.

Edelstenen en healing

Edelstenen helen op een holistische wijze, dat betekent dat ze tegelijkertijd werken op het fysieke, geestelijke, emotionele en spirituele vlak. Ze brengen verfijnde energieën weer op een lijn en heffen ongemakken op door de oorzaak aan te pakken. Edelstenen werken door vibratie, ze herstellen het evenwicht in het biomagnetische veld (het energetisch veld om alle levende dingen heen) die het fysieke lichaam omhult en doordringt. Edelstenen activeren verbindingspunten met de chakras, die de vibratie regulieren. Door balanceren van onze chakra’s kunnen we veel fysieke en psychische ongemakken verhelpen.
Edelstenen pakken de oorzaak aan in plaats van symptomen te bestrijden (ook de etherische oliën werken op deze wijze!).